icon-sitemap

LOCATION
    Ar žinote kad...

    1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI apaštališkoji konstitucija Lituanorumgente paskelbė apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą. Šiuo dokumentu įkurta Vilkaviškio vyskupija ir balandžio 6 d. Vilkaviškis tapo vyskupijos sostine, o parapijos bažnyčia - Katedra. Pirmuoju Vilkaviškio vyskupijos ordinaru 1926m. balandžio 5 d. paskirtas buvęs Seinų vyskupas Antanas Karosas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba