icon-sitemap

Kriaučiūnas Kazys

[gimė 1872 Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1938 Seattle (JAV)] - advokatas, visuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės g-ją, 1890 m. atvyko į JAV. 1890 - 1891 dirbo pas T. Paukštį krautuvėje ir buvo „Vienybės Lietuvininkų“ agentas. 1892 m. savanoriu įstojo į Amerikos kariuomenę. Dalyvavo Amerikos -Ispanijos kare. 1903 m. išlaikė Civil Service egzaminus ir gavo emigracijos inspektoriaus vietą Ellis Islande; vėliau perkeltas į Ketchikan, Aliaskon (JAV). 1911 m. baigė teisę. 1912 m. Socialistų partijos sąraše kandidatavo į JAV kongresą, pralaimėdamas tik 924 balsais. 1926 m. pakeitė savo pavardę į Kay. Vertėsi advokato praktika. Bendradarbiavo spaudoje, priklausė socialistinėms organizacijoms.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba