icon-sitemap

Kašinskas Jonas

[gimė 1883 Žynių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1912 03 06 Žiežmariuose] - vaistininkas, visuomenės veikėjas. Baigęs provizoriaus mokslus Maskvoje, grįžo į Lietuvą ir, apsigyvenęs Žiežmariuose, gyvai įsijungė į lietuvišką veiklą. Čia įsteigė „Blaivybės“ draugijos skyrių ir knygyną. Daug kentė nuo rusų ir lenkų. 1909 07 28 išrinktas Vilniaus mokslo draugijos tikruoju nariu. Dažniausiai Žaliuko slapyvardžiu bendradarbiavo „Lietuvos ūkininke“, „Vilniaus žiniose“ ir kt.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba