icon-sitemap

Albaitis Simas

[gimė 1899 12 10 Aleksandravo k., Pajevonio vls. Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 15 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus ir lenkus. 1920 03 18 pakeltas į jaun. puskarininkius. Buvo papuolęs į lenkų nelaisvę.  Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba