icon-sitemap

Pietaris (Pieteris) Kazimieras Adolfas

[gimė 1880 Žiūrių - Gudelių k., Vilkaviškio aps. - 1916 05 02 Maskvoje] - gydytojas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės g-joje. Palaikė ryšius su knygnešiais. 1901 m. įstojo į slaptą „Artojų“ draugiją. Užmezgė ryšius su knygnešiais V. Palukaičiu, S. Matulaičiu, J. Dženkaičiu, J. Kačergiu ir kt. 1902 m. įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Studijuodamas dalyvaudavo slaptuose studentų liet. sueigose. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. 1905 m. buvo areštuotas ir pusę metų kalėjo Kalvarijos kalėjime. 1908 m. baigė studijas, dirbo gydytoju Irkutske, o grįžęs į Lietuvą - Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metu vėl atsidūrė Rusijoje. Dirbdamas gydytoju fronte prie Bobruisko, užsikrėtė šiltine. Pervežtas gydyti į Maskvą.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba