icon-sitemap

Skinkys (Skinkis) Jonas

[gimė 1879 12 12 Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. - 1947 06 21 Vilniuje] - farmacininkas, dramaturgas, knygnešys. Pradžios mokyklą baigė Žemojoje Panemunėje (Šakiai). 1892 - 1898 mokėsi Marijampolės g-joje. Gyvendamas Sieniauskienės bendrabutyje buvo čia susibūrusio nelegalaus mokinių liet. ratelio narys. Per atostogas su broliu Juozu (vėliau baigusiu kunigų seminariją) vežiojo po kaimus liet. laikraščius, kalendorius, knygas. Liet. spaudą laikydavo bendrabučio rūsyje. Dėl liet. veiklos 1898 m. g-ją turėjo palikti. Vienerius metus mokė vaikus. 1899 m. nuvykęs į Peterburgą dirbo vaistinėje mokiniu ir ruošėsi brandos atestato egzaminams. 1891 m. išlaikęs brandos egzaminus, Peterburgo karo medicinos akademijoje išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus - tapo farmacininku. 1910 m. Kijevo universitete baigė farmacijos studijas, gavo provizoriaus laipsnį. Studijų metais dalyvavo liet. studentų būrelio veikloje, ne kartą žandarų buvo kratomas, persekiojamas.

1914 m. apsigyveno Grozne, administravo miesto savivaldybės vaistinę ir įsteigė Lietuvių draugiją, 1918 m. gyveno Kislovodske. 1919 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo vaistininku Vilkaviškyje, Joniškyje, Vilniuje.  1926 - 1930 - Lietuvos konsulas Argentinoje. Paskelbė 11 pjesių mėgėjų scenai.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.; Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004. - 670, [1] p. - ISBN 9986-23-117-5

Susiję objektai
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba