icon-sitemap

Gerulaitis Zenonas

[gimė 1894 12 22 Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1945 04 20] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Peterburgo un-to Fizikos - matematikos fakultete. 1916 10 baigė Vladimiro karo mokyklą Peterburge, suteiktas praporščiko laipsnis. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais. 1918 11 10 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 18 suteiktas kapitono laipsnis. 1922 01 06 pakeltas į majorus. 1925 02 01 baigus Belgijos karo akademiją jam buvo suteiktos gen. štabo karininko teisės. 1925 05 15 pakeltas į gen. štabo pulkininkus leitenantus, 1927 08 01 pakeltas į gen. štabo pulkininkus, 1939 06 13 pakeltas į gen. štabo divizijos generolus. 1941 06 14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilską, Krasnojarsko kr., vėliau į Taišetą, Irkutsko sr. 1943 05 13 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Žuvo lageryje.

Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio (1923), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930) ir DLK Gedimino 3 laipsnio (1928) ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, Šaulių žvaigždės ordinu (1938), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Belgijos Leopoldo 4 laipsnio (1932), Leopoldo II 2 laipsnio (1935) ir karūnos 3 laipsnio (1931) ordinais, Prancūzijos Garbės legiono 3 (1938) ir 4 (1933) laipsnio ordinais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 87-90 p. : iliustr.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Daigai [etc.], 2008-. - t. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - ISBN 978-9986-767-44-2 (įr.), T. 2 : E – J. - 2009 (Vilnius : Daigai). – 142-146 p. : iliustr., faks., portr.. - Turinyje aut.: Algirdas Brazauskas, Eugenijus Vytautas Eidukaitis. - Bibliogr.: p. 628-630. - 2 tomo Vyties Kryžiaus kavalierių vardynas: p. 631-634
3.    Zenonas Gerulaitis. Prieiga internete http://www.archyvai.lt/exhibitions/tremimas/p52.htm
4.    Zenonas Gerulaitis. Prieiga internete http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=GERULAITIS%20ZENONAS
5.    Zenonas Gerulaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Zenonas_Gerulaitis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba