icon-sitemap

Sagėnas (Sagevičius) Jonas Vladas

[gimė 1914 12 29 Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 10 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1936 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1939 09 16 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu ir paskirtas 9 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą kartu su kitais 9 pėst. pulko karininkais, žygiavusiais su pulku iš Marijampolės link Vokietijos, 1940 07 29 iš kariuomenės atleistas, nors jau 1940 07 24 suimtas Švenčionėliuose, kalintas Kaune. 1941 03 08 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams. 1941 04 išvežtas į Pečiorlagą Komijoje. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t.: iliustr., faks. T. 7 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2007 (Vilnius : Spauda). - 23 p.: iliustr., portr. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba