icon-sitemap

Karuža Kazys

(1908-08-24 - 2005-10-22) Kazys Karuža gimė 1908 m. Kartu su tėvais gyveno Vokiškėlių kaime, Vilkaviškio valsčiuje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje ir Kauno komercinėje mokykloje. 1944 m. pasitraukė gyventi į JAV. Nuo 1990 m. visuomenės veikėjas, šaulys, literatas K.Karuža nuolat grįždavo į gimtinę. Rūpinosi žymių kraštiečių atminimu, Šaulių organizacija, išleido kelias knygas apie gimtinę. Vilkaviškio krašto muziejui atsiuntė daugybę muziejinių vertybių – enciklopedinių leidinių, vertingų knygų, nuotraukų, laiškų. Parėmė Katedros, paminklų atstatymą. Rėmė ir užsienyje studijuojančius lietuvius. 2002 m. LR Prezidento dekretu K.Karuža apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, už muziejines istorines vertybes, nuolatinę paramą šauliams 1998 m. jam suteiktas Vilkaviškio garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:
1.    Karuža, Kazys. Laikas ir įvykiai / Kazys Karuža. - Vilnius : Žaltvykslė, 1992. - 430 p. : iliustr.
2.    Nenėnienė, Birutė. Atsisveikiname su Vilkaviškio garbės piliečiu Kaziu Karuža / Birutė Nenėnienė. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, spal. 27, p. 2.
3.    Nenėnienė, Birutė. Lietuva buvo visas K.Karužos gyvenimas / Birutė Nenėnienė ; Nuotr. iš šeimos archyvo. - Iliustr. - Rubrika: Mūsų kraštiečiai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2010, spalio 21, p. 6.
4.    Nenėnienė, Birutė. Muziejui - senosios gimnazijos knygos / Birutė Nenėnienė ; Romo Čėplos nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, bal. 2, p. 2
5.    Nenėnienė, Birutė. Vilkaviškyje pagerbta Karužų šeima / Birutė Nenėnienė ; Romo Eidukevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2004, geg. 15, p. 4.
6.    Žilinskas, Antanas. Gražiai pagerbtas kraštietis / Antanas Žilinskas ; Leono Čeplevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2003, rugs. 2, p. 2.
7.    Nenėnienė B. Niekada nepamiršo Lietuvos. 2004. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/07/21/susi_02.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba