icon-sitemap

Lukoševičius Juozas

[gimė 1914 12 01 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - farmacininkas, visuomenės veikėjas. 1937 m. baigė farmacijos mokslą San Paulo mst. (Brazilija) ir ten įsigijo vaistinę. San Paulo liet. tarybos narys. 1954 m. savo namuose įkūrė vargo mokyklą, pats kalbino jai mokinius (susidarė per 50), savo lėšomis išlaikė šią mokyklą ir 1955 m. davė lėšų išleisti lietuvių k. vadovėliui „Tėvų kalba“. Buvo Brazilijos LB valdybos narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.16: Lietuva – LVS. - 1958. - 541.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba