icon-sitemap

Navickas Juozas Leonas

[gimė 1930 05 31 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1998 11 02 Bostone, MA] - filosofas. 1948 m. baigė liet. g-ją. Sheinfelde, Vokietija. Persikėlęs į JAV, 1948 - 1949 studijavo Hartfordo moderniųjų k. institute, 1951 - 1953 Leuveno katal. universitete Belgijoje. Studijas tęsė Fordhamo universitete Niujorke, kur apgynė filosofijos doktoratą. Dėstė filosofiją Kingo koledže, nuo 1978 m. profesorius. Nuo gimnazijos laikų veikė ateitininkų organizacijoje. 1964 - 1980 LKMA Naujosios Anglijos židinio pirmininkas. Buvo VDU Atkuriamojo senato narys. Nuo 1966 m. priklausė Amerikos katal. filosofų asociacijai. Parašė kn. Apie Hegelio filosofiją „Consciousness und Reality: Hegel‘s Philosophy of Subjectivity“, straipsnių anglų k. apie V. Solovjovo, N. Loskio, M. Schelerio ir kt. autorių filos. veikalus. LKMA išleido kn. „Vertybės ir dorovė. Moralinės filosofijos pagrindai“ (1988), LKMA leidiniuose paskelbta J. L. Navicko straipsnių apie žmogaus esmę, vertybių prasmę, rusų filosofijos pradininkus. Daug straipsnių išspausdino žrn. „Aidai“. LE bendradarbis.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 16: Naha – Omuta / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - 2009. - 800 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba