icon-sitemap

Sinkevičius Jonas

[gimė 1931 11 23 Kybarčiukuose, Vilkaviškio r. - 1993 11 24] – šaškininkas. Dirbo P. Eidukevičiaus kolūkyje (Kybartų sen.) Bajorų kaime fermos vedėju. 1962-1963 gavęs pasiūlymą dirbti sporto meistru Kybartų vidurinėje mokykloje, iš kolūkio išėjo. Mokykloje vaikus mokė žaisti tik šaškėmis. Vėliau dirbo Kaune – kultūros namuose turėjo šaškių būrelį. Jis buvo Lietuvos paprastųjų šaškių 1959 m. čempionas. 1961 m. – III vietos prizininkas, 1963 m. laimėjęs IV vietą. Leningrade (dabar Peterburgas), Maskvoje, Estijoje, Latvijoje, Kaliningrade žaisdavo už buvusią Tarybų Sąjungą. Turėjo daug įvairių apdovanojimų: diplomų, ženkliukų, medalių. Jam mirus viskas sode, lauže, sudeginta, kad nesimėtytų. Mirė ištikus infarktui 1993 m., palaidotas Virbalyje (paminklo nėra, buvo nevedęs).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba