icon-sitemap

Viliušis Adomas

[gimė 1919 12 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1989 12 04] – ekonomistas. 1926-1930 lankė Kybartų pradinę mokyklą, 1930-1932 mokėsi Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1934-1938 – Kybartų gimnazijoje. Artėjant frontui prie Kybartų traukėsi į Vakarus. Pasibaigus karui studijavo ekonomiką Vokietijoje. 1949 m. emigravo į JAV. Čia toliau tęsė ekonomikos studijas. Nuo pat jaunų dienų priklausė ateitininkams. 1957 m. parengė ir išleido „Jaunučių ateitininkų programinę santrauką“. Redagavo ateitininkų skyrių „Draugo“ dienraštyje, dar vėliau įsijungė į Lietuvių Krikčionių demokratų sąjungos veiklą, tris kadencijas ėjo jos Centro komiteto sekretoriaus pareigas, 1984-1990 administravo „Tėvynės Sargą“. Buvo sukaupęs daug vertingos istorinės medžiagos, nušviečiančios lietuvių ateitininkų ir krikščionių demokratų veiklą. Jo namuose buvo sutelkta nemaža dalis kunigo Mykolo Krupavičiaus archyvo. Mirė 1989 m., palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba