icon-sitemap

LOCATION
    Ar žinote kad...

    1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavę rusai Vilkaviškyje nacionalizavo privačias ligonines, fabrikėlius, dirbtuves, knygynus ir kitas įmones. Vilkaviškis, kaip pasienio miestas, buvo prikimštas rusų kariuomenės. 1941 m. birželio 13-15 d. gyvuliniuose vagonuose iš Vilkaviškio apskrities į Sibirą buvo išvežti 569 žmonės

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba