icon-sitemap

Apie mus

Bibliotekos pažangai 2 projektas „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios etnografinės informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone.

Projektas vykdomas etapais:

  • Etnografinės informacijos kaupimas, susisteminimas,
  • Sukauptos informacijos pagrindu sukurta interneto svetainė,
  • Sukauptos informacijos pagrindu vykdoma edukacinė veikla, skatinamas verslumas, plėtojamas turizmas regione,
  • Projekto veiklų sklaida.


Projektu siekiama įgyvendinti uždavinius:

Užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios etnografinės informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone, skatinti Vilkaviškio krašto gyventojų, esamų ir nutolusių, kultūrinį aktyvumą, regiono tapatybės ir įvaizdžio kūrimą, telkti bendruomenę, įtraukti į kultūrinę veiklą įvairias gyventojų grupes (bendruomenę, kultūros darbuotojus, savanorius),daryti poveikį bendruomenės kultūrinei aplinkai, reprezentuoti Vilkaviškio kraštą, plėtoti vietos kultūros paveldo tradicijas, vykdyti edukacines veiklas, atverti verslo kūrimosi galimybes, plėsti bibliotekos elektronines paslaugas, sudaryti sąlygas Vilkaviškio krašto tautinės tapatybės sklaidai ir populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto vertė: 21,600 EUR.
Projekto trukmė: 16 mėn.

Projekto partneriai:

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Tiesioginė projekto tikslinė grupė - Vilkaviškio krašto bendruomenė (esama ir nutolusi), visi besidomintys Suvalkijos krašto kultūriniu paveldu.

Įgyvendinus projektą naudos gavėjai - krašto bendruomenė (esama ir nutolusi), visi besidominantys Vilkaviškio krašto etnografiniu paveldu bei savo tiesioginėje veikloje naudojantys krašto paveldo informaciją, tai: krašto muziejaus, kultūros centro, Jono Basanavičiaus gimtinės, turizmo ir verslo informacijos centro, Suvalkijos (Sūduvos) regioninio kultūros centro, rajono švietimo įstaigos, švietimo pagalbos tarnybos, rajono kaimo bendruomenių sąjungos, miesto bendruomenės žmonės, turistai.
Projekto veiklos bus įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 9 bibliotekos filialuose: Kybartų, Alvito, Bartninkų, Gižai, Gražiškių, Pajevonio, Ramoniškių, Virbalio, Vištyčio.

Projektu sprendžiamos problemos:

Projektas „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ apimtų susistemintą, viešai prieinamą informaciją apie Vilkaviškio kraštą, virtualioje išraiškoje - sukurtume svetainę. Sukauptos informacijos pagrindu atsirastų erdvė inovacijoms - edukacinei veiklai, neformaliam švietimui.
Rajone yra per 40 tautodailininkų, atsivertų verslo kūrimosi galimybės, plėtotųsi turizmas rajone - paskelbtume sudarytus turistinius maršrutus.
Viešoji biblioteka sukaupusi daug informacijos apie Vilkaviškio krašto etnografinį paveldą, turi žmogiškuosius išteklius, technologines galimybes (kompiuteriai, plačiajuostis internetas), materialinį pagrindą ir motyvaciją.

Daugiau informacijos apie projektą BP2: http://3erdve.lt/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba