icon-sitemap

Bačiūnas (Bačinskas) Bronius

[gimė 1909 10 14 Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1989 12 12] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Poetės Salomėjos Nėries brolis. 1927 09 10 įstojo į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigė leitenanto laipsniu. Tarnavo pasienio policijos II eilės rajono Vilkaviškyje viršininku. 1938 11 23 suteiktas ats. leitenanto laipsnis. 1940 01 31 paskirtas IV šaulių rinktinės Degučių būrio vadu. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
 
Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., T. 2 / [Vytautas Asevičius, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Jeronimas Naprys, Giedrė Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 102 p. : iliustr., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba