icon-sitemap

Nėris Salomėja (tikr. Bačinskaitė - Bučienė)

[gimė 1904 11 17 Kiršų k., Vilkaviškio aps. - 1945 07 07 Maskvoje.] - poetė.
1919 - 1924 mokėsi Vilkaviškio g-joje, priklausė ateitininkų organizacijai. 1923 m. „Ateityje“ (Nr. 2) išspausdintą eilėr. „Pajūry“ pirmą kartą pasirašė slp. Nėris. 1924 - 1928 studijavo Lu Teologijos ir filosofijos fakultete lietuvių literatūrą, vokiečių k. ir literatūrą, pedagogiką, įsijungė į „Šatrijos“ meno draugijos veiklą. 

1928 - 1931 Lazdijų g-joje dėstė vokiečių kalbą. Pirmasis poezijos rink. „Anksti rytą“ (1927) - jaunystės svajonių ir jausmų išraiška. Tiek šioje knygoje, tiek rink. „Pėdos smėly“ (1931) eilėraščiai labiausiai yra veikiami romanso poetikos. 1931 m. S. Nėris persikėlė į Kauną, redagavo universiteto leidžiamus tautosakos rinkinius, vertė iš vokiečių k. prozos kūrinius. 1934 - 1936 mokytojavo Panevėžio mergaičių g-joje. 1936 m. susituokė su skulptoriumi B. Buču ir nuo 1937 m. rudens įsikūrė Palemone. Ligi 1940 m. vasaros mokytojavo Kaune. 1935 m. išleido eilėraščių rink. „Per lūžtantį ledą“, skirtą žuvusių Dariaus ir Girėno atminimui, 1938 m. eilėraščių rink. „Diemedžiu žydėsiu“ (1938 valstybinė premija), 1940 m. „Poemą apie Staliną“, prosovietines poemas „Bolševiko kelias“, „Keturi“ (pirmoji skirta Leninui, antroji 1926 m. sušaudytų Lietuvos komunistų vadų atminimui). 1940 m. išleido tautosakos motyvais parašytas poemas „Eglė žalčių karalienė“, „Našlaitė“. Prasidėjus karui, pasitraukė į Rusiją, gyveno Penzoje, Ufoje, Maskvoje. Į Lietuvą grįžo 1944 m.  Maskvoje išėjo rink. „Dainuok širdie, gyvenimą“ (1943), Kaune - „Lakštingala nagali nečiulbėti“ (1945). Poetė buvo sudariusi karo metų eilėraščių rink. „Prie didelio kelio“, tačiau leidykla knygą pertvarkė pagal sovietinei poezijai keliamus reikalavimus ir išleido pavadinimu „Lakštingala negali nečiulbėti“. „Prie didelio kelio“ išleista tik 1994 m. S. Nėries poezijos tradicija - viena gyvybingiausių lietuvių poezijoje. Poezijos vertimų knygos išleistos latvių, baltarusių, ukrainiečių, turkmėnų, bulgarų, čekų, anglų kalbomis.

Virtuali paroda "S. Nėries 110-osioms gimimo metinėms" http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/renginiai-ir-parodos/virtualios-parodos/354-s-neries-110-osioms-gimimo-metinems

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba