L.Akelis, sugrįžęs atostogų iš fronto. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

Akelis Liudas

[gimė 1898 09 18 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1986 06 14 Druskininkuose] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs liaudies mokyklą, mokėsi Marijampolės g-joje. 1919 01 09 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo paskirtas  į 2-ojo pėstininkų pulko ketvirtą kuopą. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 04 01 pakeltas į vyr. puskarininkius. 1920 09 22 ties Seinais pakliuvo į nelaisvę. Iš nelaisvės paleistas 1921 03 06. Apdovanotas Vyties  Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929), Lietuvos nepriklausomybės (1929) ir DLK Gedimino 3 laipsnio (1934) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.