icon-sitemap

Ambraziejus Vincas

[gimė 1880 09 01 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1949 Šunskuose (Marijampolės r.] - kunigas, rašytojas. Mokėsi 1893 - 1895 Suvalkų g-joje, 1896 - 1897 Marijampolės g-joje, 1897 - 1902 Seinuose. 1903 10 25 įšventintas į kunigus. Dar būdamas klieriku rinko lietuvių tautosaką ir vėliau spausdino 1913 m. „Ateities“ priede. Slap. Aš, Šunskietis, Žv. ir kt.  endradarbiavo „Garnyje“, „Šaltinyje“ ir kt., spausdino pamokslus (iš Spillmanno) „Tiesos Kelyje“ ir kt. 1913 m. išspausdino apysaką „Gėlių pintinėlė“, 1924 m. „Į aukso šalį“, su kunigu A. Petrausku išvertė Pelčaro „Jėzaus Kryžius mūsų paguoda,“ 1926 m. „Gegužės pamaldas“ ir kt.

Šaltiniai:
1.  Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953, T. 1, p. 142.
2.  Sūduvos dvasininkai. – Vilnius, 2009, I dalis.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba