icon-sitemap

Bačkus Juozas

[gimė 1899 10 18 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 11 21 Sverdlovske (Rusija)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė Marijampolės „Žiburio“ g-ją. 1919 01 19 savanoriu stojo į organizuojamą Lietuvos kariuomenę. 1919 03 10 priimtas į Karo mokyklą. 1919 07 06 ją baigė karužo laipsniu, vėliau pakeistu į leitenanto laipsnį. 1923 04 03 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1924 12 15 ėjo eskadrono vado pareigas. 1927 02 16 suteiktas kapitono laipsnis.

1929 11 23 suteiktas majoro laipsnis. 1933 07 24 pakeltas į gen. štabo pulkininkus leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Sevurallagą, Garių r., Sverdlovsko sr. 1942 10 07 Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti. Sušaudytas Sverdlovske. Apdovanotas antrosios  rūšies Vyties Kryžiaus medaliu (1926), DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1929), Savanorio medaliu (1929), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Driaučiūnaitė, R. Paroda, skirta 1942–1943 metais Sverdlovsko lageryje sušaudytiems Lietuvos piliečiams. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/uzlaisve/20140307/uzlaisve_03.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba