Damidavičius Matas

[gimė 1931 03 07 Gižų k., Vilkaviškio r.] - ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. 1955 m. baigęs Vilniaus un-tą, jame dėstė. 1964 - 1975 mokslinio komunizmo katedros vedėjas; docentas (1967). Disertacija „Kvalifikuotos darbo jėgos reprodukcija Tarybų Sąjungoje“. Kiti darbai apie socialistinio darbo socialines problemas, brandžios socialistinės visuomenės socialinės struktūros raidos tendencijas.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
3.    Matas Damidavičius. Prieiga internete http://lietuvai.lt