Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

Danilevičius Vincas

[gimė 1909 01 25 Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1943 02 27] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės g-ją. 1928 09 įstojo į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigė leitenanto laipsniu. 1933 11 20 pakeltas į vyr. leitenantus. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime. Vokiečių okupacijos metais tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose. 1941 06 28 priimtas Į TAD batalioną. 1941 07 03 paskirtas bataliono maisto tiekėju. 1941 08 25 perkeltas į 2 PPT batalioną. 1942 06 30 paleistas į atsargą. Tragiškai žuvo Kaune.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.