icon-sitemap

Draugelis Bronius

[gimė 1895 05 25 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1984 12 Ilinojaus valstijoje (JAV)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1911 m. baigė Marijampolės g-ją, 1915 m. - Maskvos technikos mokyklą. 1916 01 16 mobilizuotas  Rusijos kariuomenę, baigė karo mokyklą. Dalyvavo I pasaul. karo kautynėse prie Molodečno, Kovelio. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 02 23 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919 09 28 paskirtas karininku į 2 pėst. pulką. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. Nuo 1925 m. tarnavo policijoje. 1940 07 13 NKVD suimtas ir kalintas Vilniuje. 1941 06 24 deportuojamas į Rusiją Vilniaus geležinkelio stotyje pabėgo iš traukinio.

1941 - 1943 buvo Vilniaus ir Trakų aps. ryšininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1946 Rėgensburgo perkeltųjų asmenų stovyklos policijos vadas. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1920), Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigždės ordinu (1921) ir Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1930), Svastikos ordinu (1933).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Bronius Draugelis. Prieiga internete http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=60273409

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba