icon-sitemap

Dabrilaitė Ona

[gimė 1908 09 23 Bardauskų k., Vilkaviškio aps. - 1997 08 17] - pedagogė, vertėja. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono g-joje, Kauno un-te, kurį baigė 1933 m. Dirbo pedagoginį darbą Marijampolės, Kauno ir Vilniaus mokyklose. Dar nebaigusi universiteto, jau dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vėliau, pasitobulinusi Grenoblyje, mokė lietuvininkus prancūzų kalbos. Vertė Aleksandro Diumos ir Aleksandro Ostrovskio kūrinius, sudarinėjo vadovėlius, recenzavo knygas.

Šaltiniai:
1.    Karpavičienė M. Pedagogei ir vertėjai Onai Dabrilaitei – 100. Prieiga internete http://www.maironis.kaunas.lm.lt/Pranesimai_29.aspx
2.    Macijauskienė M. Išugdė meilę gimtajai kalbai. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/04/09/atmi_01.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba