Draugelytė - Kučinskienė Ona

[gimė 1904 05 09 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1972 08 03 Las Chariljas mstl. (Argentina)] - tapytoja. Baigė Marijampolės gimnaziją. Studijavo tapybą Kauno mokykloje, Prancūzijoje ir P. Amerikoje. 1935 - 1936 dalyvavo parodose Buenos Aires, Argentinoje. Nuo 1938 m. dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos parodose. Tarpukariu aliejumi ir akvarele nutapė peizažų, figūr. kompozicijų, natiurmortų. Po II pasaul. karo daugiausia kūrė portretus. Jos darbų yra įsigijęs Buenos Aires muziejus.

Šaltiniai:
1.    Petrauskaitė L. Išeivystės patirtis modernėjančioje Lietuvoje: Mato Menčinsko Atvejis// Menotyra. 2015, T. 22, Nr. 4, p. 338-254. Prieiga internete http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2015/4/338-354.pdf
2.    Žilinskas, A. Gižų jubiliejų pasitinkant. Žymiausi kraštiečiai. Prieiga internete http://suduvis.lt/2013/07/18/giz-jubiliej-pasitinkant-zymiausi-krastieciai/