icon-sitemap

Galeckas Juozapas

[gimė 1871 03 02 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio vls. - 1922 06 10 Šlavantų k., Veisėjų vls., Lazdijų aps.] - kunigas, liaudies švietėjas. Mokėsi Marijampolės g-joje, Seinų kunigų sem-joje. Dalyvavo slaptos seminarijos klierikų dr-jos veikloje, platino liet. spaudą, puoselėjo lietuvybę. Vikaraudamas visur pasižymėjo sumanumu ir energija: be tiesioginių savo pareigų, rūpinosi parapijiečių švietimu, mokyklų steigimu, suorganizavo keletą ūkio ir prekybos įstaigų, joms vadovavo, pastatė vieną kitą draugijoms skirtą namą, steigė bibliotekėles, skaityklas. 1921 m. Šlavantuose (Lazdijai) įkūrė naują parapiją.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba