icon-sitemap

Gavėnas Vytautas

gimė 1911 02 19 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1995] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Studijavo VDU. 1938 03 05 paskirtas Kauno šaulių rinktinės 4 Aleksoto šaulių būrio vadu. 1940 07 11 suimtas Vilniuje, kalintas Marijampolėje. 1941 05 24 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. Apdovanotas DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1932).

Šaltiniai:
1.    VYTAUTAS VITALIUS GAVĖNAS-VAMPYRAS. Prieiga internete http://genocid.lt/datos/gavenas.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba