icon-sitemap

Jonaitienė (Barniškaitė) Izabelė

[gimė 1905 12 12 Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] - mokytoja, visuomenininkė. Nuo 1922 m. skautė (draugininkė, tuntininkė, seserijos vadijos narė, stovyklos viršininkė). 1925 m. baigusi mokytojų seminariją, iki 1944 m. mokytojavo Vilkaviškio aps., Panevėžyje ir Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944 m. Scheinfelde dalyvavo tautinių rūbų parodoje; 1945 - 1949 jų išaudė 50. Vėliau apsigyveno JAV. 1965 - 1994 iš JAV prezidentų R. Nixono, R. Reigano ir G. Busho gavo Respublikonų partijos garbės nario pažymėjimus. 1976 m. apdovanota skaučių seserijos Lelijos ordinu, garbės žymenimis.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba