icon-sitemap

Maziliauskas Jonas

[gimė 1897 06 09 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1965 05 13] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Baigė liaudies mokyklą. 1919 03 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir bermontininkais. Mirė 1965 m., palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1920), Nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba