icon-sitemap

Merkevičius Jonas (slap. Dragūnas)

[gimė 1916 02 23 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1947 09 09] - savanoris. 1937 11 01 - 1939 06 10 tarnavo Lietuvos kariuomenės 9 pėst. pulke, tarnybą baigė jaun. puskarininkiu. 1940 04 13 priimtas į pasienio policiją Seinų baro 2 rajono, 1940 07 01 paskirtas Vilniaus baro 3 rajono policininku1942 m. įstojo į Vokietijos kariuomenę, kovojo Rytų fronte. Likviduojant Kuršo grupuotę pateko į rusų nelaisvę, pabėgo ir slapstėsi pas tėvus Būdbalių k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps. Nuo 1946 m. rudens Tauro apygardos Vytauto rinktinės 3 kuopos partizanas. 1947 m. pradžioje paskirtas 2 būrio vadu, 1947 04 01 - Tauro apygardos I kuopos vadu. 1947 09  09 išdavus slėptuvės vietą žuvo (susisprogdino) Žydronių k., Marijampolės vls. ir aps. 2000 01 17 pripažintas kariu savanoriu ir 2000 01 31 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties). Apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus III rūšies Pasižymėjimo lapu (1950 11 03, po mirties).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba