icon-sitemap

Miliauskas Viktoras

[gimė 1908 07 11 Baltrakio k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 2000 12 05 Kaune] - gydytojas. 1929 06 20 baigė Šakių „Žiburio“ g-ją. 1929 11 01 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1930 11 30 baigė Karo mokyklą pėst. ats. jaun. leitenanto laipsniu. Mokytojavo Plokščių vls. 1930 - 1938 studijavo VDU Medicinos fakultete, 1938 01 19 baigė VDU, įgijo gydytojo kvalifikaciją. 1938 02 16 pakeltas į leitenantus. 1938 02 24 priimtas į karinę tarnybą ir paskirtas į Karo ligoninę. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 234 šaulių pulko medicininės pagalbos punkto viršininku. 1942 - 1944 dirbo Marijampolės miesto ligoninės chirurginio skyriaus gydytoju, nuo 1944 m. - Kauno klinikų ausų, nosies ir gerklės skyriaus asistentu. Mirė Kaune, palaidotas Romainių kapinėse.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba