icon-sitemap

Arminas Albinas

[gimė 1919 12 26 Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. – 2008 09 02] – kunigas, teologijos licenciatas. Baigė pradžios mokyklą, gimnaziją. Ruošdamasis kunigystei gyveno vokiečių Kolegijoje Romoje. Čia 1944 10 28 įšventintas kunigu. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje, Friburo universitete, Švč. Širdies universitete baigė filosofijos ir teologijos licenciato studijas. 50 metų gyveno ir dirbo Lugano m. (Šveicarija). Nuo 1981 m. ėjo bažnytinio teismo teisėjo pareigas Liugano m. Čia dirbo iki 2007 m. rugpjūčio mėnesio. 6O metų paskyrė ligonių sielovadai. Albinas – Aleksandro (prel., mons., poeto Venancijaus Ališo) brolis. Kunigas labai didžiavosi savo broliu. Mirė Lugano m. 

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai/ sudarė Rimvydas Butautas-Kudirka. - Vilnius: Gediminas, 2009.
2.    Albinas Arminas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org
3.    Poniškaitis, Arūnas. In memoriam kun. Albinui Arminui (1919-2008). Prieiga internete http://vk.lcn.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba