icon-sitemap

Arminas Aleksandras (slap. Venancijus Ališas)

[gimė 1908 12 02 Ožkabalių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1975 06 06 Brazilijoje] - kunigas, poetas, redaktorius. Baigė vietos pradžios mokyklą, Vilkaviškio gimnaziją ir 1931 m. Vilkaviškio kunigų seminariją. Neužilgo išvyko į Braziliją ir tapo San Paulo lietuvių parapijos kapelionas. Redagavo ten laikraštį „Šviesa“. Gyvendamas Brazilijoje pradėjo rašyti eiles ir spausdinti „Židinyje“, „Dienovidy“, „Drauge“, „Studentų žody“ ir kt. Išleido poezijos rinkinius „Sao Bento varpai“, „Anapus marių“, „Cascata Cristalina“, „Pietų kryžius“ ir kt. Brazilai jo vardu pavadino San Paulo miesto gatvę.

Šaltiniai:
1.    Ramutis Karmalavičius. Ališas, Venancijus. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001.
2.    Ramutis Karmalavičius. Venancijus Ališas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 345 psl.
3.    Brazdžionis, Bernardas. Dainuok, cascata cristalina (Venancijus Ališas. Cascata cristalina, 1953). Prieiga internete. http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/95-a/4772-bernardas-brazdzionis-dainuok-cascata-cristalina-venancijus-alisas-1953.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba