icon-sitemap

Baranauskas Albinas

[gimė 1924 06 03 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.; mirė 2013 02 17 JAV, Vaterburio mieste, senų žmonių globos namuose] - prozininkas, poetas, vertėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyvena JAV. 1965 m. baigė Konektikuto un-tą. Parašė lyr. novelių rink.: „Sniego platumos“(1955),  „Kalvos ir lankos“(1959), romanus „Karklupėnai“ (1965), „Rudenys ir pavasariai“ (3 d., 1975 - 1978), „Vinco Mazurkevičiaus romanas“(1980), „Piliakalnio šešėlis“(1984), eilėraščių rink. „Pasaga ir vyšnios“(1969). Novelėse (rinkinys „Sniego platumos“, 1955 m., „Kalvos ir lankos“ 1959 m.) lyriškai, su humoru vaizduojama gimtojo krašto kaimo buitis ir žmonės, gausu poetiškų gamtos detalių. Romano „Karklupėnuose“ (1965 m.) pagrindinė tema – jaunuolių meilė vokiečių okupacijos metais. Romane „Rudenys ir pavasariai“, arba Užplynių Pullinevičius namie ir svetur (3 t. 1976–78 m.) tragiškų istorinių įvykių fone parodomi kelių kartų žmonių likimai, išeivių gyvenimas JAV. Su šiuo kūriniu tematiškai susijęs romanas „Vinco Mazurkevičiaus romanas“ (1980 m.). Poezijai (rinkinys „Pasaga ir vyšnios“ 1965 m., „Poezija“ 1994 m.) būdingi tėviškės prisiminimų sukelti išgyvenimai. Išvertė į anglų k. I. Šeiniaus, A. Vaičiulaičio, V. Tamulaičio kūrinių.

Bibliografija:
•    Sniego platumos, novelės, London, „Nida Press“, 1955 m.
•    Kalvos ir lankos, tolimojo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta, Knygynas „Spauda“, 1959 m.
•    Karklupėnuose, Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1965 m.
•    Pasaga ir vyšnios, eilėraščiai, Chicago, 1969 m.
•    Rudenys ir pavasariai, arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur, Čikaga, Lietuviškos knygos klubas, 1975 m., Marijampolė, Ramona, 2002 m.
•    Vinco Mazurkevičiaus romanas, Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1980 m.
•    Piliakalnio šešėlis, romanas, Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1984 m.
•    Profesorius Rakūnas, romanas, London, Nida, 1988 m.
•    Poezija, 1965–1968, eilėraščiai – Vilnius, Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994 m. Vertimai į anglų kalbą
•    Vincas Krėvė. The herdsman and the linden tree, New York, Manyland Books, 1964.
•    Mykolas Vaitkus. The deluge: a love story of Ancient times, New York, Manyland Books, 1965.
•    Ignas Šeinius. Rejuvenation of Siegfried Immerselbe: a novel, New York, Manyland Books, 1965.
•    Antanas Vaičiulaitis. Noon at a country inn, New York, Manyland Books, 1965.
•    Vytautas Tamulaitis. Nimblefoot the Ant: her adventures, New York, Manyland Books, 1965.

Šaltiniai:
1.    Vilius Gužauskas. Albinas Baranauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 632 psl.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba