icon-sitemap

Dabrila Vytautas

[gimė 1912  Bartninkų k. ir vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Vilkaviškyje baigė Dr. Jono Basanavičiaus g-ją ir Prekybos instituto du kursus. 1933 09 18 pašauktas į karinę tarnybą. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Vėliau dirbo Klaipėdoje, buvo Šaulių sąjungos narys. 1938 11 14 paskirtas Klaipėdos 48 šaulių būrio vadu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3. – Vilnius, 2003.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba