icon-sitemap

Danilevičienė Danutė Angelė

[gimė 1921 06 06 Sausininkų k., Vilkaviškio r. – 2000 11 03] – gydytoja odontologė ortopedė. 1941 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją su pagyrimu. 1941 – 1947 mokėsi Vytauto Didžiojo universitete. Universitetą baigė su pagyrimu. Baigusi universitetą pagal paskyrimą išvyko į Eržvilką, Tauragės r. Buvo vienintelė gydytoja ir gydė nuo visų ligų. Tačiau pagrindinis buvo gydytojos odontologės darbas. Vėliau dirbo Joniškio, Pakruojo, Šiaulių rajonuose. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Šiaulių rajono centrinės ligoninės profsąjungos pirmininkė.
Mirė 2000 m. lapkričio 3 dieną. Palaidota Kuršėnų naujosiose kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos/ Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius: Spaudmeta, 2014. – p. 134-135.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba