icon-sitemap

Eidukaitis Vytautas (Bartninkų vls.)

[gimė 1918 12 21 Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1998 09 04 Kaune] - poetas.
1940 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1949 m., Kauno universitetą. Mokytojavo įvairiose mokyklose. Eilėraščių vaikams, epigramų, humoreskų paskelbė periodinėje spaudoje. Išleido satyros ir humoro rinkinius: „Charakteristikos be mistikos“ (1982), „Pasišviečiant žodžiu“ (1989), „Meilės glėbyje“ (1993), „Žodžių takas“ (1996), knygą vaikams „Berniukas ir šuniukas“ (1991).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija/ [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - 563, [1] p.
2.    Lietuvių rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – p. 331.
3.    Eidukaitis Vytautas. Prieiga internete https://www.rasytojai.lt
4.    Satyrikui Vytautui Eidukaičiui – 100. 2018. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba