icon-sitemap

Eidukevičius Kęstutis Klemensas

[gimė 1932 02 02 Molėniškių k., Vilkaviškio aps.] - technikos mokslų daktaras, docentas. Mokėsi Vilkaviškio, Prienų, Marijampolės g-jose. 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Kartu su bendraautoriais sukūrė apie 160 išradimų, kurių didelė dalis jau įdiegta gamyboje. Parašė ir mokslinėje spaudoje paskelbė apie 200 straipsnių. 30 metų dėstė Vilniaus dailės institute vitražinių stiklų bei freskose naudojamų statybinių medžiagų technologijos kursą.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
2.    Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. Prieiga internete http://www.mokslas.mii.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba