icon-sitemap

Gelgotaitė - Puniškienė Liuda

[gimė 1927 02 14 Šilbalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2006 12 27 Jonavoje] - poetė, mokytoja. 1948 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau Šiaulių mokytojų institute, kurio nebaigė dėl arešto. 1966 m. Marijampolės pedagoginėje mokykloje įgijo vaikų darželio auklėtojos specialybę. 1953 m. suimta už eilėraščių rašymą į pogrindinę spaudą (Tauro apygardos partizanų laikraščius „Partizanas“ ir „Laisvės žvalgas“). Kalėjo Taišeto ir Mordovijos lageriuose. Paleista 1956 m. 1948 - 1952  dirbo Vilkaviškio rj. Gražiškių vid. mokykloje mokytoja, 1966 m. - Viešvilės vaikų namuose auklėtoja, 1967 - 1968 - Kauno Nr. 21-ojo lopšelio - darželio auklėtoja, 1968 - 1982 - Jonavos vaikų lopšelio - darželio „Azotas“ auklėtoja. 1992 - 1993 buvo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio (Jonavos rj. skyriaus) sekretorė, 1994 - 1996 Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos sekretorė. Knygų „Surakinta jaunystė“ (1997) ir „Nuskriek dangum į mano tėviškėlę“ (2007) autorė. Paskelbė straipsnių ir eilėraščių rajoniniame laikraštyje „Jonavos balsas“, eilėraščių paskelbė knygoje „Tremtinio Lietuva“ (1990, p. 168-171). Mirė Jonavoje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – p. 376.
2.    Simanaitis, E. Liuda Gelgotaitė-Puniškienė (1927-2006)/ Varpas. Nr. 5(151), p. 4-5. Prieiga internete http://www3.lrs.lt/docs2/UYWNHFYL.PDF

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba