icon-sitemap

Glovackas Pijus

[gimė 1902 02 03 Šilbalių k., Vilkaviškio vls. - 1941 06 24 netoli Utenos] - Lietuvos komunistų veikėjas.  1919 m. Vilkaviškio g-joje įkūrė aušrininkų organizacijos skyrių. 1921 m. išrinktas LKJS Centro biuro nariu. Pašalintas iš Vilkaviškio g-jos (1922), įstojo į Marijampolės realinę g-ją. Už antivalst. veiklą kelis kartus kalintas. 1927 m. nuteistas mirti, 1939 m. amnestuotas. 1939 - 1940 dalyvavo judėjime prieš autoritarinę A. Smetonos valdžią. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 06 paskirtas LSSR Užs. reikalų m-jos gen. sekretoriumi, prisidėjo prie m-jos likvidavimo. Nuo 1940 08 LSSR Valst. plano komisijos pirmininkas, padėjo sovietizuoti Lietuvą. SSRS - Vokietijos karo pradžioje traukdamasis į SSRS per klaidą RA kareivio nukautas.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. – 640 p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 769 p.
3.    Laurynaitis, Vincas. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija 1919.IX.1-1922.XI.1. Prieiga internete http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/99-vincas-laurynaitis-vilkavikio-iburio-gimnazija-1919ix11922xi1-1?catid=112%3A2005-m-nr-8-9-rugpjtis-rugsjis
4.    Pijus Glovackas. Prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pijus_Glovackas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba