icon-sitemap

Grigaitis Albinas

[gimė 1893 04 25 Skerpievių k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. - 1968 11 05 Lemonte (JAV)] - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Marijampolės g-ją studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete. 1919 08 03 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1920 10 30 baigė Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą.1921 07 15 pakeltas į vyr. leitenantus. 1923 12 01 pakeltas į kapitonus 1927 08 01 - 1944 07 Varėnos valst. džiovos sanatorijos direktorius. Šaulių sąjungos narys. Birželio sukilimo dalyvis. 1944 pasitraukė į Vokietiją, iki 1949 m. dirbo gydytoju pabėgėlių stovykloje. 1949 m. emigravo į JAV. Nuo 1950 m. dirbo gydytoju Šv. Katerinos ligoninėje Niujorke. Apdovanotas DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1933).

Šaltiniai:
1.    Amerikos lietuvių gydytojų vardynas (1884-1984). – 1991. – XXII, 25 p.
2.    Jaronienė, Gražina. Lietuvos pirmajai valstybinei džiovos sanatorijai Varėnoje 75-eri// Mokslo Lietuva. – 2002, Nr. 12(258). Prieiga internete http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2002-2004/200212/20021215.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba