icon-sitemap

Jakelaitis Kazys

[gimė 1912 07 04 Piliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1935 m. dirbo Pašto valdyboje Kaune. 1936 06 15 baigė Aukštesn. technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4. – 2004. – 21 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba