icon-sitemap

Jurkšas Antanas

[gimė 1896 10 07 Ožkabalių k. ir vls., (kitais duomenimis Gudelių k., Paežerių vls.) Vilkaviškio aps. - 1981 01 19] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 01 03 savanoriu įstojo į 2-ąjį pėstininkų Algirdo pulką, birželio 15 d. pervestas į 6-ąjį pėstininkų Margio pulką. 1919 m. dalyvavo mūšiuose su bolševikais ir bermontininkais. 1919 07 10 savanoriškai pasisiūlė į žvalgybą. Mūšių metu rodė kareiviams pavyzdį savo drąsumu ir miklumu. Mirė 1981 m. Palaidotas Paežerių (Vilkaviškio r.)  kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 122-123 p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Lietuvos karžygiai. T. 2 : E – J. - 2009 (Vilnius: Daigai). – 570-571 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba