icon-sitemap

Lazauskas Gražvydas Juozas

[gimė 1914 01 19 Pašeimenių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2003 04 03 Addison, IL] - tekstilės inžinierius, spaudos darbuotojas. Mokėsi Kėdainių ir Kauno „Aušros“ g-jose. 1935 m. Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje baigė mechaniką; 1942 m. įgijo inžinieriaus diplomą. 1934 - 1935 VDU Technikos fakultete išklausė pluošto technologijos kursą. 1935 - 1940 dirbo fabrike „Drobė“. 1940 - 1941 Tekstilės kursų Kaune vedėjas ir audinių projektavimo dėstytojas. 1942 - 1944 fabriko „Liteksas“ technikos vedėjas.  1945 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 - 1948 dėstė Würzburgo stovyklos Suaugusiųjų švie-timo institute. 1948 m. Schweinfurto  stovyklos mechaninių dirbtuvių vedėjas. 1949 m. persikėlė į JAV.  Dirbo Čikagos bendrovėje „Olson Rug“ kilimų projektuotoju. Bendradarbiavo „Naujienose“, „Lietuvių kelyje“, „Technikos žodyje“, „Sėjoje“, „Industrial Management Society“, LE. Nuo 1953 m. žrn. „Sėja“ leidėjas ir redaktorius, nuo 1976 m. redagavo savaitraštį „Sandara“. Priklausė valstiečiams liaudininkams. Veikė Amerikos lietuvių tautinėje sandaroje, Tėvynės mylėtojų draugijoje, SLA.

Šaltiniai:
1.    Lazauskas, Gražvydas Juozas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XI. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – 636 p.
2.    Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1: A-M. – 1998. – 577 p.
3.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 267 p.
4.    Gražvydas Juozas Lazauskas. – prieina internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BEvydas_Juozas_Lazauskas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba