icon-sitemap

Merkevičius Juozas

[gimė 1904 09 24 Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. Baigė g-jos 6 klases, mokytojavo Vilkaviškio aps. mokyklose. 1928 11 03 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1929 11 23 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu ir paleistas į pėst. karininkų atsargą. Gyveno Kaune, dirbo miesto savivaldybėje. Nuo 1935 m. Žemės ūkio rūmų Kaune tarnautojas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 5. – 2005. – 213 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba