icon-sitemap

Miknaitis Sigitas

[gimė 1927 10 29 Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - mechanikos inžinierius, visuomenės veikėjas. Per karą pasitraukė į Vokietiją, čia 1948 m. baigė g-ją. Persikėlęs į JAV, 1956 m. Čikagos technikos koledže įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį. 1956 - 1986 „Automatic Electric“ bendrovės Čikagoje, IL, ir „General Telephone Electronics“ bendrovės Northlake, IL, inžinierius bei projektų vadovas. 1987 - 1992 dirbo „Electronics Pittway“ korporacijos Auroroje, IL, projektų vadovu. Padarė 6 patentuotus išradimus. Aktyviai dalyvavo LSS veikloje (nuo 1945); ASS narys (nuo 1948), 1972 - 1974 skautų tunto „Lituanica“ tuntininkas, 1976 - 1978 skautų brolijos vyr. skautininkas, 1979 - 1984 , 1991 - 1993 Skautų sąjungos tarybos pirmininkas, LSS statuto rengimo iniciatorius, Skautų stovyklų (1970, 1973, 1978, 1983, 1993) vadovas. Apdovanotas „Geležinio vilko“ ordinu.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1. A-M. – 1998. – 677 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba