icon-sitemap

Paliulis Juozas Eduardas

[gimė 1916 07 01 Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2001 12 27] - elektromechanikas, karininkas, visuomenės veikėjas. 1937 06 22 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, įstojo į VDU Technikos fakulteto Elektromechanikos skyrių. 1940 08 19 baigė Karo mokyklą artilerijos jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 619 haubicų artilerijos pulko baterijos valdymo būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1942 10 14 perėjo į VDU Medicinos Fakulteto Medicinos skyrių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Šeinfelde, 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Vaterburyje. 1983 m. persikėlė į Deiton Byčą Floridoje. Aktyvus lietuvių bendruomenės narys, jos pirmininkas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba