icon-sitemap

Urbanavičius Vincas Albinas

[gimė 1914 06 10 Piliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1994 10 03] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. 1930 m. baigė Pilviškių vid. mokyklą. 1930 - 1934 mokėsi ir baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 m. mokėsi Kauno aukštuosiuose kūno kultūros kursuose. Nuo 1937 m. LŠS narys, Marijampolės šaulių būrio vadas. 1938 m. Klaipėdoje baigė muzikos kursus mokytojams. 1939 m. pakeltas į leitenantus. 1941 06 14 suimtas, su šeima išvežtas į Altajaus kr. , į Lietuvą grįžo 1956 m. Prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui aktyviai dalyvavo Sąjūdžio ir tremtinių veikloje, atkuriant LŠS. Nuo 1990 08 05 LŠS Marijampolės rinktinės vadas, suteiktas LŠS garbės šaulio vardas. 1991 11 22 suteiktas dim. majoro laipsnis. Mirė 1994 m., palaidotas naujosiose Marijampolės kapinėse. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba