icon-sitemap

Vaitkevičiūtė Valerija

[gimė 1929 03 20 Kunigiškių k., Vilkaviškio aps. – 2011 12 29 Vilniuje] - kalbininkė, filologijos mokslų daktarė. Studijavo Vilniaus universitete. 1953 - 1956 Leningrado universiteto aspirantė. 1956 - 1970 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1958 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių literatūrinės kalbos priebalsiai“. Parengė 1964 m., 1979 m., 1994 m. tris lenkų - lietuvių kalbų žodynus. Parašė fonotekos skyrių „Lietuvių kalbos gramatikos“ t.1, 1965 m. Išleido kn. „Bendrinės lietuvių kalbos priegaidės“ (1995), „Posakių ir žodžių žodyną“ (1998, lotynų, anglų, prancūzų, lenkų, vokiečių, italų, ispanų ir kt. kalbomis). 1999 m. išėjo „tarptautinių žodžių žodynas A-K“. Paskelbė straipsnių fonotekos, tarties, sintaksės klausimais „Lietuvių kalbotyros klausimuose“, „Pergalėje“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių kalbos enciklopedija/ Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas ; sudarė Kazys Morkūnas; redagavo Vytautas Ambrazas ; Lietuvių kalbos institutas. - 2-asis patiksl. ir papild. leid.. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 576 p.
2.    Ardzijauskaitė, Danutė. Atsisveikinome su garbia kraštiete filologe. 2012 01 13. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=23179

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba