Vasiliauskų šeima. 1949 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

Vasiliauskas Stasys

[gimė 1896 (pulko knygoje – 1899) Vilkabalių k. (kitais duomenimis – Patilčių dvare), Bartninkų vls., Vilkaviško aps. – 1969 11 30] - Vyties Kryžiaus kavalierius.1919 03 19 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė 1969 m., palaidotas Alksninės kaime, Vilkaviškio rajone.Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 227-228 p.